Tagalog – Bolinao


u


ubasubas
ubimuradoSpnmoradopurple, bruiseubi 1
ubod ng kahoysegat 1
ubosupusen
ubos-ubos biyayaburbor
ubukodisyay 1
ubusinka'pusen
ubusing lahatlibawen
ugal`ipigagawa'
ugalikarakar 1SpncaractermudoSpnmodoway, manner piuugali'
ugaliinugalien
ugaling batainaanak
ugat ng dugoartirya
ugitulin
ugoyta'yon
uhalesuhalisSpnojal; oja???
uhawlata'
uhaydayami
uhayaday
uhogungey
uhog sa taingaleyeken
ukitsukit
ukitinsukiten
ukol samaipa'ka'
ukol sa Diyosmasagrado
ukoyukoy 2Chn
ukupa*ukupaSpnocupar
ukupahanukupawan
ulaminkunaen
ulanrapeg
ulan pagkatapos ng initrapeg ka'ti
ulap na may kasamang ulan*nimboSpnnimbohalo, nimbus
ulataktaSpnactaAct or record of proceedings.riportEngreport
uldog isang klasing palay na walang balahibouldog
ulikbaulikba
ulilaulila
ulilasigpot