Tagalog – Bolinao


s


s sira-sira'kagkag
saadapen 3.1pwira 1Spnfueraoutside, apart from; aside fromsa
sa aba koundo'
sa akinkongko
sa aminkomi
sa aminikonta
sa amin itoikomi
sa ayossa lugar
sa baba'luslos
sa bandadamir
sa bandang hulimasusuyot 1
sa dakong kanluranuksidintalSpnoccidentalwestern
sa dalikinadali'
sa darating naadapen 3.1
sa gayonedet 2
sa halipno kai edet
sa halip naimbisSpnen vezinstead
sa harap niadapan1 2
sa hinaharapli'
sa ibabawta'gay 1
sa ilalim ngsirong 3
sa ilalim.sirong 1
sa inyokomoyo
sa isang bandaanamaet 2
sa isang taon namantinaon
sa itaas ng ulolipos 1
sa kanilaikonrakonra
sa kanila yanikonra
sa kanyaikonakona
sa katapusankabwatbwat
sa kayikoni
sa kundisyongdapot no
sa lalamunan habang umiinomarekeek
sa loob ng isang Linggomanglinggo
sa lugarsa lugar
sa makatuwidedet 1
sa oras na iyonsin sain 1
sa pag iisipkinarakar
sa pagitan ngpibutlayan
sa palagay koangangko
sa panahong iyonsin sain 1
sa silongsirong 1
sa simulakagindatan
sa taasta'gay 1
sa tabing paa ng nanganganakmanuydan
sa tantiya kobara' koyna