Tagalog – Bolinao


l


laaariikuri
laang salapiipundo 3
laang-gugulinipundo 3prisupwistoSpnpresupuesto
lab`i (lower)labi' 1
lababobanggiraSpnbancariabanklababoSpnlavabowashbasin, restroom
labahalabahasSpnnavajaclasp knife, tusk
labahanpi'pian
labahitalabahitaSpnlavahita
labakaradimpoChnbimpolabakaraSpnlavacarawashbasin
labankuntraSpncontraagainst, into, onmaikuntra
laban sa*suplaSpnsuplantar
labanan ng mga hayopmibakbak
labanosradisEngradish
labarlabarSpnlavarto wash
labasidisyonSpnedicionpublication; issue; editionliwa' 1liwa' 2rikor
labas-pasokku'se-ku'sep
labasalabahasSpnnavajaclasp knife, tusk
labasanliwaan
labasan ng bataliwaan anak
labi-labis na pagpupurinapalming
labindalawang tikinpalo dozena
labing-apatlabin'a'pat
labing-dalawalabinrwa
labing-isalabinsaya
labing-isaunsiSpnonce
labing-limakinsilabinlima
labingdalawadusiSpndoce twelve
labintadorlabintadorribintadorSpnreventador troublemaker; heckler; safe breaker
labis hindi kulangmasurok kai kumurang
labis kung magsalitamagsari-sarita'
labis na galaknalabas a riga
labis na kasiyahangaya'ga'
labis na luto ng pagkainnaangded
labis na pag'iintindi sa bagay na matagal na hindi laharapipaspas
labis na pagbibigaymabalor 1
labis na paghahanapsukisok
labis na pagpapatub`oisubray tubo'
labis na pagtakatakaka'ngap
labisansurukan
labnutinrabnuten
labo-labolabu-labo