Tagalog – Bolinao


l


laaariikuriFromkuri
laang salapiipundo 3FrompundoAnything that is used to hold something secure and keep it from moving.
laang-gugulinipundo 3FrompundoAnything that is used to hold something secure and keep it from moving.prisupwisto
lab`i (lower)labi' 1
labahalabahas
labahanpi'pianFrompi'pi'
labahitalabahita
laban sa*supla
labanan ng mga hayopmibakbakFrombakbak
labanosradis
labarlabar
labas-pasokku'se-ku'sepFrom*ku'sep
labasalabahas
labasanliwaanFromliwa'
labasan ng bataliwaan anakid. ofliwaan
labi-labis na pagpupurinapalmingFrompalming
labimpitolabimpitoComp. ofpito
labindalawang tikinpalo dozenaCassia alata or Senna alata
labintadorribintador
labintatlolabintuloComp. oftulo
labing-animlabin'a'nemComp. ofa'nem
labing-apatlabin'a'patFroma'pat
labing-dalawalabinrwaFromrwa
labing-isalabinsayaFromsaya
labing-isaunsi
labing-limakinsilabinlimaFromlima
labingdalawadusi
labingsiyamlabinsyamComp. ofsyam 1nine
labingwalolabinwaloComp. ofwalo
labis hindi kulangmasurok kai kumurangsay. ofmasurok
labis kung magsalitamagsari-sarita'Fromsari-sarita'
labis na galaknalabas a rigasay. ofriga
labis na kasiyahangaya'ga'
labis na luto ng pagkainnaangdedFrom*angded
labis na pag'iintindi sa bagay na matagal na hindi laharapipaspasFrompaspas1
labis na pagbibigaymabalor 2Frombalor
labis na paghahanapsukisok
labis na pagpapatub`oisubray tubo'say. oftubo'
labis na pagtakatakaka'ngap
labisansurukanFromsurok