Tagalog – Bolinao


k


ka niyanaka
ka--inka--an 1
ka-apelyidokaapilyido
ka-nilaraka
kaaakyatkauuli'
kaaakyat langkapanguli'
kaaaliskaibwat
kaaayawkaaandi'
kaagadantimano 2Spnantemanoin advance; beforehandkapagdakatampor
kaagapaykaampad
kaakbaykakuyaba
kaakibatkalaktip
kaakit-akitmakaayat
kaaliwanpag'inawnan
kaanakkalamanan
kaangkaskalason
kaanibkaayonmyimbroSpnmiembromember
kaasalanwalna
kaawaanka'dwan
kabalabegpulsoSpnpulsopulsesalak
kaba-kabayokaba-kabayo
kababaang loobkaayupa'
kababaang luobsiaayupa' a nakem
kabababayankadayaan
kababagoongkapamag'ong
kababalaghanmistiryoSpnmesterio
kababata'kaanak-anakan
kababayankababalyan
kabagalankabuntugan
kabago-bagokaba'yu-ba'yo
kabagsikanrumien 2
kabahanmagnirbyos
kabahayankabali-bali 1
kabaitkamaong
kabaitanamo' 1birtodSpnvirtud virtue; power
kabalbalaniskandaloSpnesc`andalo
kabalkabalanbalatong aso
kabankaban 1
kabanalannikamatunong
kabanalankasantusan
kabanata'kapituloSpncapitulochapter
kabaranggaykabaranggay