Tagalog – Bolinao


b


ba malapitaraw
bababa'ba'
babaeng sumpunginkapritsusa
babaeng upahanbabayin uupaan
babaing animal na kailangan ang lalaking animalmamaya'
babaing hayopkabbayan
babaing iskautbabayin iskaot
babalaabisoSpnavisonotice, warningawadanpau'na 2pau'na-u'nawarningEngwarning
babasahinbabasawenpublikasyonSpnpublicaciónpublication
babawanababwen
baboy-baboyampapa'yaw
baboy-baboy sa dagatbabuy-baboy
baboy-damobaboy 1.1
baboy-gubatbaboy 1.1
baboy-ramobaboy 1.1
babuyinbabuyen 2
badmintonbadminton
baduyapaduya'
badyetprisupwistoSpnpresupuesto
bagbag
bag na isinasabit sa brasohambagEnghandbag
bagabundobagabundo 1Spnvagabundo
bagaheawit 1awit-awit 1bagahiSpnbagajeexperience; background; baggage; equipmentkargadaSpncargadaloaded
bagal-bagalanpalna-palnaen
bagamattaraski
bagangpangal
bagasosapal
bagay na bagaybagay 2
bagay na ginagamit ng bata' sa pag-aaral maglakadtagudtod
bagay na kailanganpakatkapanrikisitoSpnrequisito
bagay na pampalibot sa isang lugar*liktop
bagay- bagaybagay-bagay
baggoonginbag'ungen
bagisinbinagis
bagnosbagnos
bago magadapen 3
bagonbagonSpnfurgón freight car, wagon, van