Tagalog - Bolinao


a


anak ng dimunyoanak dimunyo
Anak ng TaoPinaitawo
anak-anakanalila' 1
anasbatido
anayanag
anayinanagen
andantiandanti
andapandap
andarandar 1
andoonsoy1
anestesyapammakdar
anhinpa'nwen
anibersaryoanibirsaryo
aniksyoniniksyon
anim na besesmi'nem
anim na bugkos ng palaysakatan'ay
animalanimal
animikanimik
animnapu'saisinta
animnapung segondosminuto
animobara'mo
aninawsuminag 2
aninawindaremdem
aninoalina
anisanis
anlalaw`ararawan
anluwagipanday 1
ano ang mga ito?ansayti
ano ang mga iyanansain 1
ano ang mga yunansaytaw
ano ang sasabihinpakasarita'nan
ano ang sinasabipakasarita'nan
ano ito?ansiti
ano yanansiin
ano yun?ansitaw
ano?ah 2
Ano?ani 2
anodanor
anodmaanor
anokruyroy