Tagalog - Bolinao


a


anak ng dimunyoanak dimunyo
Anak ng TaoPinaitawo
anak-anakanalila' 1
an-ankadis
anasbatido
anayanag
anayinanagen
andantiandanti
andapandap
andarandar 1
andoonsoy1
anestesyapammakdar
ang Diosmammarsa 1
ang ginawa sa paglilines ng isang bagaynipakaringgas
ang ibigaymaibi
ang iyoikomo 2
ang kapuluang Pilipinaskapuru-puruan
ang lumalangmammarsa 1
ang lumikhamammarsa 1
ang maykapalmammarsa 1
ang mga itosayti
ang mga iyansarain
ang mga iyonsaraytawsaytaw
ang mga taomatawo
ang namataynati-nati
ang nangamataynati-nati
ang nasa pagitannibutlayan
ang numero ng arawpitsa
ang paggawanagawaan
ang pagiging matipidkasimpitan
ang pangalan ay nauclea orientalis ang dahon ay maaring gamot para sa pamamaga' at tumorbangkal 1
ang pinagsasabialigasyon
ang sabe nilawanra
ang salita nilawanra
ang sumawatamanebseb
ang taong makakalaban sa suntukanmakapuniti
ang taong nakalaban sa suntukanmakapuniti
ang tiangang may naalis na kaunting partipingol
ang umapulamanebseb
angatinki'ngat
angawmilyon
anghangmaagasan
anghangagas