Tagalog - Bolinao


a


aliin ang hagdananmi'roy
alikabokta'pok
alik-ikgarakgak
alimangoayama
alimasagbarisaway
alingawngawpatbang 1
alinsunodayon
alinsunod sasigon
alinsunod sa batasligal
alipato sintilyaleyew
alipininaripenen
alis dyan!pwira 2
alis! Pwirapwira 2
alisan ng damoraros
alisan ng tubigpasitsitan
alisan ng tubigkatalenlimasan
alisin ang barolus'ukan
alisin ang dumi sa taingamituli
alisin ang ipa ng palay sa hanginmamagor
alisin ang naluto sa kalanarwen
alisin ang tubigmanglimas
alisin sa pagkakakawit ang lambatbuswen
alisin sa pagkatali'mampangama
alistomatalabit
alitaptapkaliteptep
alituntuninartikulo 1layi1
aliwin ang nagtampokinuyong
aliw-iwkumpas 2
alkaghalaser'ak
alkaldemiyor
alkamporkampor