Tagalog – Bolinao


a


andadorandadorSpnandaderas/andador -orafond of walking; baby walker; walking frame
andamyoandamyo 1Spnandamioscaffold andamyo 2Spnandamioscaffold
andanti*andantiSpnandantewalking, slow pace of music
andapandap
andarandar 1Spnandarto walk; to work, to go
andoonsoy
anestesyapammakdar
ang Diosmammarsa 1
ang ginawa sa paglilines ng isang bagaynipakaringgas
ang ibigaymaibi
ang iyoikonmo 2
ang kapuluang Pilipinaskapuru-puruan
ang lumalangmammarsa 1
ang lumikhamammarsa 1
ang marunongsi maong
ang maykapalmammarsa 1
ang mga itosayti
ang mga iyansarain
ang mga iyonsaytaw
ang mga taomatawo
ang mga yaonsarain
ang namataynati-nati
ang nangamataynati-nati
ang nasa pagitannibutlayan
ang numero ng arawpitsaSpnfechadate
ang paggawanagawaan
ang pagiging matipidkasimpitan
ang pangalan ay nauclea orientalis ang dahon ay maaring gamot para sa pamamaga' at tumorbangkal 1
ang pinagsasabialigasyonSpnalegación allegation, argument
ang sabe nilawanra
ang salita nilawanra
ang sumawatamanebseb
ang taong makakalaban sa suntukanmakapuniti
ang taong nakalaban sa suntukanmakapuniti
ang tiangang may naalis na kaunting partipingol
ang umapulamanebseb
ang-ipitpamitpit 1
angalangal
angatin*ki'ngat
angawmilyonSpnmillónmillion
anghangmaagasan
anghangagas
AnghilusAnghilusSpnángelus angelus prayer
anghitmaangtit