Tagalog – Bolinao


a


anong nangyarimangnoFromno
antasgrid 1
antas ng pagkakahiligkairayan 1Fromiray
antay muna*tapo
antenaantina
anteohosantyuhos
antigoantigo
anting-antinganibanting-anting
antiparaantyuhos
antokyepyep
antokinmiyepyepFromyepyep
antukinma'lek 1Fromelek
antukinmakaka'lekFromkaelek
anudmaanorFromanornaanudnapaalis
anumananimanComp. ofaniman 1
anuman ang mangyaripakapa'nuwanFrompa'no
anumang bagay na pampainit ng ulopamasagerFrompasagren
anumang bagay na tumaasmamauli'Fromuli'
anumang bagay o ginagamit para makita ang pagkakaibapakaipurukanFromipurokpangidumawanFrommangidumawan
anumang ginagamit na pampakintab ng buhokipo
anunsiyoanunsyo
anunsyoprupaganda
anyayakumbida
anyayahankumbidawenFromkumbida
ang Diosmammarsa 1Frommamarsa
ang ginawa sa paglilines ng isang bagaynipakaringgasFromringgas
ang ibigaymaibiFromibi
ang iyoikonmo 2Frommo
ang kapuluang Pilipinaskapuru-puruanFrompuro'
ang lumalangmammarsa 1Frommamarsa
ang lumikhamammarsa 1Frommamarsa
ang marunongsi maongsay. ofmaong
ang maykapalmammarsa 1Frommamarsa
ang mga itosaytiFromiti
ang mga iyansarainFromsara3
ang mga iyonsaytawFromitaw
ang mga taomatawoFromtawo
ang mga yaonsarainFromsara3
ang namataynati-natiFrommati
ang nangamataynati-natiFrommati
ang nasa pagitannibutlayanFrombutlay
ang numero ng arawpitsa
ang paggawanagawaanFrommagawa'
ang pagiging matipidkasimpitanFromsimpitConservative.
ang pangalan ay nauclea orientalis ang dahon ay maaring gamot para sa pamamaga' at tumorbangkal 1Nauclea orientalis