Ilocano – Bolinao


u


u'naandalatuen
uary no kastapiroSpnpero
ubak ti sabaupas
ubanuban
ubanenubanen
ubasubas
ubbaenampupo
ubbogsubor
ubbog susosabaw suso
ubot ti lapayagtuldo'
ubraenubrawen
udang nga adda kumpas naurang landok
uddangkudag
ugalimudoSpnmodoway, manner ugali'
ugalyenugalien
ugasuyas
ugatvenas
ugedgurit
uggotbuti2Spnboteboattadok
ugitugit 1
ugsauysa
ugugenkalugen 2
uhauha
uhalesuhalisSpnojal; oja???
ukasgaygay
ukasenusbagen
ukislupis
ukis kayoubak 1
ukomhwisSpnjuezjudge, referee, official ukom
ukomenukumen
ukradenibuka'
uksot*uyos
ukupa*ukupaSpnocupar
ulawulaw
uldog maysa nga klasi ti pagay nga awan buok ti murdong nauldog
ulegulay
uleg-uleg ti taawrikusan