Ilocano – Bolinao


u


u'naandalatuen
uary no kastapiroSpnpero
ubak ti sabaupas
ubasubas
ubbaenampupo
ubbogsubor
uborenuburen
ubot ti lapayagtuldo'
udang nga adda kumpas naurang landok
uddangkudag
ugalimudoSpnmodoway, manner ugali'
ugasuyas
ugatvenas
uggotbuti2Spnboteboattadok
ugitugit 1
ugsauysa
ugugenkalugen 2
uhauha
uhalesuhalisSpnojal; oja???
ukislupis
ukisanmanglupis
ukomhwisSpnjuezjudge, referee, official
ukradenibuka'
ulawulaw
uldog maysa nga klasi ti pagay nga awan buok ti murdong nauldog
ulegulay
uleg-uleg ti taawrikusan
ulepgunem
ulep nga pakakitaan ti umay a tudo*nimboSpnnimbohalo, nimbus
ulesules
uliuli'
ulidanihimploSpnejemploexample
ulikbaulikba
ulilasigpot
ulimekkaklek
ulituman
uloanulwan 1
ulpitraksa'
uluananulwan 1
ulyenulien