Ilocano – Bolinao


k


ka'nakanka'nakan
ka'noka'no 1
ka'nomaka'no
kaaalis iti sabali nga lugarmigrasyonSpnmigración migration
kaababakaantedan
kaababaanminimonEngminimum
kaababawankaababwan
kaadduanpanayTagpanay
kaadokagulpi
kaadu ti nataymurtalidadSpnmortalidadmortality
kaadwannurmal 1Spnnormal
kaadwankasabyanmayuryaSpnmayor`iamajority
kaadwenka'bawen
kaakabaankaagabaan
kaakikidankaakiputan
kaakonaynayasistintiSpnasistenteassistant, those present
kaal-alakakalap
kaal'alis dakapangiyalis
kaalaskaduka'
kaan nga kaankisam-kisam
kaan-anakkapangabing
kaarrubakabaraybay
kaarubakaabay
kaasiyaninganga'dwen
kaasyanmaka'dwan
kaasyan na kamikiryiliyson
kaatid'dogundoy
kaawaykuntraryoSpncontrarioopposite, opponent
kaay-ayamkaikap
kaayan-ayatinamuradoSpnenamorado a lover of something
kaayonnaiayon
kaba'yankabbayan
kaba'yan nga ogsababayin uysa
kababakaarawas
kababaketan aminsangkaakulawan
kababalinnikamatunong
kababalinkaugalianpiusinsyaSpnvivenciaexperiencepiuugali'walna
kababalinmudoSpnmodoway, manner nikigawa'tradisyonSpntradisciontraditionwalna
kabadanganalalayTagalalay