Ilocano – Bolinao


k


kaaalis iti sabali nga lugarmigrasyonSpnmigración migration
kaababakaantedan
kaababaanminimonEngminimum
kaababawankaababwan
kaadduanpanayTagpanay
kaadokagulpi
kaadu ti nataymurtalidadSpnmortalidadmortality
kaadwannurmal 1Spnnormal
kaadwankasabyanmayuryaSpnmayor`iamajority
kaadwenka'bawen
kaakabaankaagabaan
kaakikidankaakiputan
kaakonaynayasistintiSpnasistenteassistant, those present
kaal-alakakalap
kaal'alis dakapangiyalis
kaalaskaduka'
kaan nga kaankisam-kisam
kaan-anakkapangabing
kaarrubakabaraybay
kaarubakaabay
kaasiyaninganga'dwen
kaasyanmaka'dwan
kaasyan na kamikiryiliyson
kaatiddogkaanruwan 1
kaatid'dogundoy
kaawaykuntraryoSpncontrario
kaayan-ayatinamuradoSpnenamorado a lover of something
kaay-ayamkaikap
kaayonnaiayon
kababakaarawas
kababaketan aminsangkaakulawan
kababalinnikamatunong
kababalinkaugalianpiusinsyaSpnvivenciaexperiencepiuugali'walna
kababalinmudoSpnmodoway, manner nikigawa'tradisyonSpntradisciontraditionwalna
kabadanganalalayTagalalay
kabaelanpakaagmes
kabaelanabilidad 1Spnhabilidadability, skillmababa'
kabaelan nga makasaomakakiirgo
kabagikalamanan