Ilocano – Bolinao


a


awan adalnakai pakatanda'
awan ammotuntoSpntontosilly, stupid, stuck-up, idiot
awan an-naddarakudak
awan aramid nga pulosmamaryeng
awan arkussimpliSpnsimplesimple; plain
awan basolinusintiSpninocenteInnocent, pure, candid, harmles, just.
awan bayad*sabesJpnsabes
awan butengtumpel
awan deng'dengin namasuknad
awan diskartekalantutan
awan ganganas na a manganmadadil
awan gasatkurang a karma'
awan gunaymampisasaet
awan intereskatamlayan
awan ingganaangga 2.1
awan itiddai'pos 2
awan kabain nasaragatiSpnzaragata
awan kaparispangis
awan kargabakantyan
awan kaskaso na iti taoaristukrataSpnaristocrata
awan kinapudnoartipisyalSpnartificial
awan mabaelaninkapasidadSpnincapacidadIncapacity, inability, want of power or strength.
awan makatubenkanawanawa
awan makunaknisay
awan mangegmakaklek
awan naabaktabla 2Spntablas board; stalemate
awan naaramidanmintisSpnmentísdenial; refute
awan nalpasadalen 1.1
awan nasno nga panggeppalaran
awan nasnopuyuuyo'
awan natdanakirat
awan natitdayasyas
awan nga nasa'at nga gasatkarma' 1.1
awan nga pulos ti bulanlesek
awan pakaan anoanmapano
awan pakausaranbulok
awan panagdisisyonpagdwadwawan
awan panagraemburaras
awan panagraemdarusudosSpndar oso dos
awan panagtalekdiskumpyadoSpndesconfiadoSuspicious, Diffident, distrustful, mistrustful, jealous.
awan panakaamokai pakatanda'
awan panang respitomagkabungat
awan pannakapataykasan patiti
awan panunotkasinakem
awan patingganaangga 2.1
awan pumadaampanayunggaring
awan ramanmatab'ang
awan rinakedar