Ilocano – Bolinao


a


agala ti ubbingkumaw
ag'alaala nga panunotsuligagaw
agalamaylamayen
agalanganumalangan
ag-alasmag'alas
agalikumkummanarikadkad
agalimpuyoumalisedsed
agalinonoalimuyong
agalistoumalisto
agallok-alloknaalen-alen
agamaumama'
agam-amangawkumalawakaw
agamangagamang
ag-amenmag'amin
agamengagumen
agam-mangamanga-manga
agammimiraylimpyuwen
agan'anakmampanganak
agandarumandar
aganek-ekkumare'ke'
agang-anawgaraw
agang'angawkigaraw
agangindumulok
agangkitumyek
ag-aninagmaninag
aga'nolumana'
ag'antonodatanoden
aganuspakaanos
agapapurpyaSpnporfia
agapalmaumli 2
agap-apapiaway
agapapigsamipaksaw
agapasmangapasIlocut with scythe
agaponumapon 1
agapuramamaspas2
agapuyisa'pang
agar-agargulaman
agaramid ti dikemamulapil
agaramid ti talimangrurubir
agar-aramidpangwa'